PLÅTCALC, rabattmodul

Modul för reglering av priser med rabatter eller liknande.