PLÅTCALC, prisprotokoll

Protokoll över prissättningen, som enkelt kan överföras till Excel eller liknande,
för t.ex diagram eller till Words för formattering av texterna.