TEOCALC

TEOCALC är ett kalkylprogram du skapar själv. Du kan ställa villkor och relationer till bilder. Vid leverans finns exempel i Mappen Teocalc-Demo. Du kan skapa nya egna Mappar, Grupper och i dessa göra dina prissättningar genom att klicka på olika bilder. När du gjort dina prissättningar tar du en titt på Protokollet över prissättningar och om du vill, skriver ut Protokollet på din anslutna skrivare. Du kan även göra Sammanställning med totalpris exkl.moms. Instruktioner om Teocalc finns under "Instruktion" på varje bildsida."

Med TEOCALC får du ett verktyg för att skapa kalkylprogram på ett lätt och snabbt sätt.

1. START AV TEOCALC

1.1 Meny Arkiv

Kopiera bilder ...

Du kan kopiera bilder till dina olika Mappar från något bildarkiv du redan har. Ram till vänster hämtar bilden och du kopierar den med hjälp av ram till höger om bilden.

Hämta kalkyl ...

Tidigare gjorda kalkyler kan hämtas in för eventuellt komplettering. Du får bläddra och ange sökt kalkylnummer. Programmet går sedan direkt till Prissättningsprotokollet där du ser din gamla kalkyl.

Namn på objekt ...

Ange kalkylnummer, kalkylnamn och avstånd till objektet, så att traktamenten och resekostnader kan medkalkyleras. Dessa data följer sedan med kalkylen.

1.2 Meny Mappar

Välj "Fack" och Mapp för din kalkyl. Väljer du "Teocalc" så finns där redan färdiga bilder och priser som du kan använda för din kalkylering. När du är mer hemma med programmet skapar du själv dina egna Mappar, Bilder och Priser. Totalt har du tillförfogande 9st Fack med vardera 9st Mappar. Varje Mapp med bilder och priser upptar ca 6 MB utrymme på hårddisken. Totalt 50 MB med användning av alla Fack och Mappar.

Du kan ange eget namn på ditt Fack och eller din Mapp , klicka bara längs ned i menyn på texten "Ändra/ange namn" så får du möjlighet att skriva in din beteckning. Tänk bara på att du alltid måste börja med ett tal, Indexnummer, som visar vilken Mapp du tar i anspråk.

Exempel: 21 MinMapp eller 21.MinMapp

Du kan också ta bort en beteckning i Mappen genom att bara ange indexnumret, t.ex. 21

När du valt område "klickar" du på detta, så framträder Huvudmenyn !

1.3 Meny Instruktioner

Under denna meny visas "Hur gör man ?". Varje skärmbild har instruktioner med förklarande text som gäller för respektive bild.

Du kan om du vill skriva ut dessa på din anslutna skrivare, se under Arkiv ovan.

1.4 Egna bilder i Startmodulen.

Under varje Mapp (2..9) ser du vad bilden heter till respektive Mapp. Gå ur detta program och starta Paintbrush, som följer med Windows. Välj "öppna" och leta dig fram till rätt Mapp och "bmp bild". Rita in något du själv valt eller hämta någon bild du har med "klipp och klistra". Du kan ändra storleken på bilden genom att första kopiera bilden och sedan välja annan storlek i "Bildattribut" i Alternativ och sedan kopiera in den igen. Tänk dock på att ju större bild du skapa ju mer minne går det åt och programmet blir "långsammare". När du är färdig med din nya bild sparar du den under Mappen \Windows\Teocalc\ och med rätt namn t.ex. BILD00-2.BMP.

1.5 Bildupplösning över 640*480

Programmet är gjort med storlek motsvarande 640*480 punkters upplösning. Använder du annan upplösning ställer sig programmet i övre vänstra hörnet. Du kan dock flytta programmet till annan del i skärmen genom att ställa dig i övre vänstra hörnet med pekdonet och dra bilden till plats du väljer. Du måste för att bevara denna inställning göra det med första bilden i programmet. Då följer de andra bilderna med till den positionen.

1.6 Filer som kopierats till Windows är:

TEOCALC.EXE till Mappen \Windows\Teocalc\

TEOCALC.HLP " "

TEOMALL.EXE " "

TXT-/WRI-/BMP/PRS filer " "

ST4UNST.EXE " "

SNDREC32.EXE " "

TINSTALL.EXE " \Windows\

VB40032.DLL " \Windows\system\

CTL3D32.DLL " "

MSVCRT20.DLL " "

MSVCRT20.DLL " "

OLEPRO32.DLL " "

STKIT432.DLL " "

GRID32.OCX " "

COMDLG32.OCX " "

COMCTL32.OCX " "

MSCOMM32.OCX " "

SPIN32.OCX " "

THREED32.OCX " "

Du kan ta bort dessa filer och hela Mappen \TEOCALC\ om du inte vill använda programmet. Kolla dock att inte OCX/DLL-filerna användes av något annat program.

1.7 Installation och Återinstallation av TEOCALC

Utför installationen första gången enligt anvisningarna på disketterna och medföljande Installationsanvisning. OBS. du kan bara installera programmet på en dator.

Tag ej bort programmet från din dator om du vill använda det någon gång i framtiden, men inte just nu.

(Tar du bort programmet kan det inte återinstalleras).

Vid återinstallation kommer bilder och priser du skapat att vara kvar. Bara filer som saknas kommer att kopieras till din dator.

1.7 Nya kalkylprogram, moduler till TEOCALC

Vid leverans kommer ett exempel på kalkylprogram kallat "DEMO" som finns i Mappen:

\Windows\Teocalc\Demo\

Liksom detta kan du kopiera in ny modul från diskett till Mappen \Windows\Teocalc\.

När du sedan kör programmet skall du ange modulens Mappnamn i Menyn "Mappar"

(tag ingen hänsyn till att texten "Mappen finns redan !" utan tryck på bara OK )

1.8 Avsluta

Med knappen "Avsluta" avslutar du TEOCALC och kommer tillbaka till Windows.

Tillbaka