TEOCALC, ett visuellt kalkylprogram

Klicka på olika områden i bilden så kommer du vidare!