Mätpennor

Med en mät penna kan du ta in mängder direkt till våra kalkylprogram. Pennan installeras enkelt till datorns kommunikationsport.

Skalor kan ställas på ennan eller direkt i kalkylprogrammet t.ex. 1:10, 1:100, 1:20, 1:200, 1:5, 1:50 osv. även egen skala 1:175 eller liknande.

Du kan räkna antal och mäta längder i mm, cm, dm, m.

Tillbaka