VENTCALC, grupputskrift

Modul för utskrift av kalkylen uppdelad i olika (rabatt) grupper.